onceki sayfa

 

     
  Başkandan Mesaj
 
  Kuruluş
 
     

Ø Chesapeake İlâhiyat Üniversitesi Neden Kuruldu?

              21. yüzyıla geldiğimiz şu günlerde yedi milyarı geçen nüfusu ile Dünya, ülkelerin barıştan uzaklaştığı ve bu paralelde insanlar arası ilişkilerde de sürekli savaşların ve problemlerin hiç bitmediği, her ortamda çözümsüzlüklerin sürdüğü bir yaşam alanı haline gelmiştir.  Yazının Devamı

 Ø     Chesapeake İlâhiyat Üniversitesi Nasıl Kuruldu?

             Günümüz teknolojisi, bizlere her alanda imkanlar sunmaktadır. O zaman bize düşen bu imkanları insanların hizmetinde kullanarak, yeryüzünde Allah’ın ilmine doğru istikametlenmiş bir üniversitenin kuruluşunu sağlamaktı. Bugün en uzak yerleşim bölgelerinde bile Dünya’yı kapsayan bilgi iletişim ağına, yani internete ulaşmak mümkün.   

Yazının Devamı 

 
         
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
 
   İslâm dîninin kıymetli hazinesi Kur’ân-ı merkezine oturtmuş,  ilmin ve maneviyâtın bir arada sonuca götüreceği düşüncesini benimsemiş, ülke ve de millet ayırt etmeden tüm Dünya insanına Tasavvuf  eğitimi  veren, alanında söz sahibi, öncü  bir akademik-araştırma kurumu olmaktır.

 

Temel İlkelerimiz

*     Temel hak ve hürriyetlere saygılı olmak

*     İnsanî değerlere bağlılık

*     Evrensel ölçülerle hareket etmek

*     İspatlı ve dayanakları olan bilgi sunmak

*     Eğitimde kalite anlayışı

*     Öğrencilerin fikir ve önerilerine duyarlılık

*     Çağın teknik imkanlarını, öğrencilerin hizmetine sunmak

*     Bilimsel ve gelişimci yaklaşım

* Sosyal hayatı yakından takip etmek ve toplumsal sorunlara duyarlılık

*     Eleştirilere açıklık

*   Fiiliyat, karar ve planlamaları ile ilgili açıklama yapan ve gerektiğinde hesap verebilir bir kadro ile çalışmak

*   Sevgi, mutluluk, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmek

*     Çevre ve doğayı koruma bilincine sahip olmak

*     Sağduyulu, hoşgörülü ve barışcıl olmak

*     Doğruluk ve adaletten yana olmak

*     Cömertlik ve yardımseverlik 

 

 

İnsanların mutluluğa ulaşmalarını sağlayacak, manevî bir eğitimin Kur’ân-ı Kerim ışığında verilmesi esasına dayanmaktadır. Kur’ân’da da ifade buyurulduğu gibi yeryüzündeki tek dîn olan Arapça adı ile İslâm, Türkçe adı ile teslim ve de evrensel boyutları ile Hz. İbrahîm’in hanif dîninin âyetlerle, hadîslerle ve köklü İslâm-Tasavvuf tarihi ile zenginleştirilmiş, hayata adapte edilmiş bir ilmi toplumun hizmetine sunmaktır.   

Manevî iklimimizin şairlerinden; Mehmet Âkif Ersoy’a göre İslâm dininde cehaletin, tembelliğin, nemelâzımcılığın, taassubun, batıl inançların yeri yoktur. Kur'ânı Kerim' in ölüler ya da gelecekten haber almak isteyenler için olmadığını şair şöyle anlatır:

"İnmemiştir hale Kur’ân, bunu hakkiyle bilin,

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!"

İslâm'ın mukaddes kitabı olan Kur'ân'ın mucizesinin, her asrın idrakine ilham vermesi olduğuna, inanan şair izlenmesi gereken yolu ise şu dizelerle ifade eder.

"Doğrudan doğruya Kur'ân'dan alıp ilhamı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm'ı"

İşte Mehmet Akif’in ifade ettiği hakikatleri bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbe Kur’ân-ı Kerim ile yaşamış ve o asra “Asr-ı Saadet” denilmiştir. Bugün de Kur’ân hayata  tatbik edildiğinde ayni saadet asrı, yeniden yaşanacaktır.

Nasıl ki; altın ve elmas işlenmeden gerçek hüviyetine kavuşmuyorsa, insan da yaratılış itibariyle nefsindeki afetlerden arınmadıkça gerçek hüviyetine kavuşup mutluluğun sahibi olamaz. İnsan kainâtta Allah’ın yarattığı en üstün varlık olarak,  bu âlemde huzurlu bir yaşamı hak etmektedir.

Misyonumuz, Kur’ân’ı anlayan, konulara vakıf, sosyal hayata duyarlı, bilinçli, sorumluluklarının farkında, özgüven sahibi,  donanımlı, hayata pozitif, bilimsel, ilim ve irfanın kesiştiği noktadan bakabilen, bilgi ve birikimlerini, toplumun her kesimine sunabilen mezunlar vermektir.

 

 
         
Copyright © 2010 Chesapeake University

All Rights Reserved.